Educatie.

Als docent of onderwijsinstelling wil je leerlingen ondersteunen in hun persoonlijke groeiproces. Je wilt genoeg input geven om een leerling te motiveren én hem of haar de vrijheid geven om kennis eigen te maken. Waar ligt hierin de balans? En hoe help je leerlingen het gevoel te krijgen dat zij de leiding hebben over hun eigen leerproces?

0

Als we de ‘experiential learning cycle’ van Kolb bestuderen zien we dat deze cyclus ontstaat vanuit de natuurlijke structuur van het brein. Concrete ervaring betrekt de sensorische cortex. Reflectieve observatie speelt af in de integratieve cortex achter in het brein. Abstracte conceptualisatie vindt plaats in de integratieve cortex voorin het brein. En het actief experimenteren gebeurt in het motorische hersendeel. Maar hoe kunnen we deze wetenschap gebruiken om leerlingen te ondersteunen in hun groeiprocessen?

Vanuit het brein geredeneerd omvat een leercyclus altijd zintuiglijke input. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat transformatie wordt ervaren op het moment dat reflecties omgezet worden in plannen, ideeën of acties. Op dit moment vormen leerlingen zich van ‘ontvangers’ tot ‘creatoren’ van kennis. Een goede leerervaring zal daarom altijd een vorm van zintuiglijke activatie impliceren én het proces ondersteunen waarin iemand uiteindelijk zelf kennis creëert.

Lotte_Meeuwissen_CIB_72dpi_126
Lotte_Meeuwissen_CIB_72dpi_061
0 (2)

Tijdens een samenwerking ontdekken we samen hoe je als docent of onderwijsinstelling profijt kan hebben van inzichten in de kracht van het sensoriële en emotionele brein. 

Hoe kunnen we samenwerken?

01

Onderzoeken

Ik kan bijdragen door o.a. onderzoek te doen naar de context en doelgroep, overeenstemmen van visie en richting van betrokkenen, het houden van kwalitatieve interviews, observeren bij (doelgroep) onderzoeken en pilots, ondersteuning als playful learning ambassadeur in jouw onderzoeksproject

02

Concept Ontwikkelen

Ik kan bijdragen door o.a. te reflecteren en handelen op onderzoeksuitkomsten, conceptualiseren en ontwerpen van speelse leerervaringen, linken van concepten aan wetenschappelijke theorieën, leerervaringen uitdenken en uitschetsen, concept presentaties, faciliteren co-creatie workshops, ondersteuning als playful learning ambassadeur in jouw project

03

Ontwerpen

Ik kan bijdragen door o.a. het verzorgen van ontwerp en vormgeving van nieuwe tools, grafisch ontwerp voor lesmateriaal, product prototypes ontwikkelen, testsessies met doelgroep (kinderen en volwassenen), evaluatie prototypes, reflecteren en doorvoeren van inzichten testsessies, conceptuele ideeën omzetten in concrete ontwerpen