Educatie.

Als docent of onderwijsinstelling wil je leerlingen ondersteunen in hun persoonlijke groeiproces. Je wilt genoeg input geven om een leerling te motiveren én hem of haar de vrijheid geven om kennis eigen te maken. Waar ligt hierin de balans? En hoe help je leerlingen het gevoel te krijgen dat zij de leiding hebben over hun eigen leerproces?

0

Als we de ‘experiential learning cycle’ van Kolb bestuderen zien we dat deze cyclus ontstaat vanuit de natuurlijke structuur van het brein. Concrete ervaring betrekt de sensorische cortex. Reflectieve observatie speelt af in de integratieve cortex achter in het brein. Abstracte conceptualisatie vindt plaats in de integratieve cortex voorin het brein. En het actief experimenteren gebeurt in het motorische hersendeel. Maar hoe kunnen we deze wetenschap gebruiken om leerlingen te ondersteunen in hun groeiprocessen?

Vanuit het brein geredeneerd omvat een leercyclus altijd zintuiglijke input. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat transformatie wordt ervaren op het moment dat reflecties omgezet worden in plannen, ideeën of acties. Op dit moment vormen leerlingen zich van ‘ontvangers’ tot ‘creatoren’ van kennis. Een effectieve tool zal daarom altijd een vorm van zintuiglijke activatie impliceren én het proces ondersteunen waarin iemand uiteindelijk zelf kennis creëert.

Lotte_Meeuwissen_CIB_72dpi_126
Lotte_Meeuwissen_CIB_72dpi_128
Lotte_Meeuwissen_CIB_72dpi_061

Zijn jullie klaar voor een innoverende stap waarmee jullie onderwijsconcept nóg sterker wordt?


Ik ontwerp gepersonaliseerde tools en lesprogramma’s waarmee je leerlingen de leiding kunt geven in het ontdekken van hun eigen potentieel en talenten.

0 (2)

Tijdens een samenwerking ontdekken we samen hoe je als docent of onderwijsinstelling profijt kan hebben van inzichten in de kracht van het sensoriële en emotionele brein. 

Ik laat je kennis maken met design thinking methoden die we vervolgens hacken en toepassen op jouw educatieve doeleinden. Door het bundelen van jouw visie aan mijn ontwerp-ideeën zal ik een (fysieke) tool ontwerpen die we vervolgens samen implementeren binnen de groep.

Wil jij een unieke tool ontwikkelen

voor jouw onderwijsconcept?

Ik neem je mee door de drie fases

van het ontwerpproces.

Hoe gaan we te werk?

01

Inspiratie

In deze fase leren we met een ‘human-centered’ oog naar de doelgroep te kijken, we onderzoeken de behoeften van de doelgroep, leren deze op een slimme manier te implementeren in het vraagstuk, tekenen de leerervaring uit, en kaderen de ontwerp uitdaging.

02

Ontwerpen

In deze fase bundelen we jouw visie aan mijn ontwerp-ideeën, we kiezen een passende vorm voor de tool, en ga ik aan de slag met het vormgeven van de tool.

03

Implementatie

In deze fase komt de tool tot leven, we zullen de tool testen in de praktijk en analyseren waar eventuele aanscherpingen nodig zijn, hierna zullen we de tool gebruiksklaar maken en inzetten binnen jouw organisatie.

Neem contact met mij op: